Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στα Σχολικά Βιβλία Τουρκίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας και Σκοπίων

Των Μανώλη Πιμπλή - Αριστοτελίας Πολώνη

Τι έκανε ο Αλή Πασάς στα Γιάννενα; Μα, οργάνωσε την επανάσταση των Αλβανών εναντίων των Τούρκων!! Τουλάχιστον, έτσι αναφέρεται σε αλβανικά σχο­λικά εγχειρίδια της δεκαετίας του ’80. Τα οποία, πάντως, βλέπουν πολύ θετικά τους Έλληνες:

«Η Φιλική Εταιρία οργάνωσε «την ένοπλη εξέγερ­ση του ελληνικού λαού που πολέμησε για τη γη και την ελευθερία της Ελλάδος». Βοήθησαν βέβαια και «όλοι οι λαοί της Βαλκανικής», φυ­σικά και οι ίδιοι οι Αλβανοί αφου «πολλοί Αλ­βανοί αγωνιστές υπήρξαν διακεκριμένοι στρα­τιωτικοί αρχηγοί της ελληνικής επανάστασης» - αλλού μνημονεύεται ο Μάρκος Μπότσαρης, αλλού γίνεται υπαινιγμός για την Μπουμπουλίνα. Τα περί ελληνικής εθνικής συνείδησης των αγωνιστών, βέ­βαια αποσιωπού­νται.

Τι συνέβη στη Νάουσα; «Η μάχη του ελληνικού λα­ού για την απε­λευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό προκάλεσε τον αναβρασμό μετα­ξύ των Μακεδό­νων της Νότιας Μακεδονίας», έλεγε το σχολικό εγχειρίδιο των Σκοπιανών ήδη πριν ανεξαρτητο­ποιηθούν. Μιλάει για τη Νιέγκους (Νάουσα) και την Μπερ (Βέροια), για τους «Μακεδόνες» Ατανάς Καρατάσο και Γκάτσε (δηλαδή για τον Τάσο Κα­ρατάσο και τον Αγγελή Γκάτσο).

Συμπάθεια

Οι Βούλγαροι, πάλι. υπερτονίζουν τον ρόλο κάποιων «διαπρεπών αρχηγών της εθνικής βουλγαρικής

Ο Μάρκος Μπότσαρης και η Μπουμπουλίνα ήταν Αλβανοί Ήρωες. Οι Βούλγαροι βοήθησαν πολύ την Ελληνική επανάσταση… Οι Έλληνες επί τουρκοκρατίας ήταν προνομιούχοι και αχάριστοι!! Κάθε Βαλκανικός λαός, στα σχολικά του εγχειρίδια, βλέπει το 1821 “αλλιώς”.

αφύπνισης» στη Φιλική Εταιρία όπως οι Απρίλοφ. Μπερόν, Πίκολο (ή μήπως λέ­γεται Πίκολος). Αλλά δείχνουν και εκείνοι όπως όλοι οι Βαλκανιοι πλην Τούρκων «έκδηλη συ­μπάθεια προς τους επαναστάτες Έλληνες» (θ. Κατσουλάκος Κ. Τοαντίνης «Προβλήματα ιστο­ριογραφίας στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκα­νικών κρατών». Εκδ. Εκκρεμές 1994).

Οι Τούρκοι βέβαια, βλέπουν τα πράγματα από την ανάποδη. Οι Έλληνες ζούσαν θαυμάσια και στάθηκαν αχάριστοι, είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Επηρεάστηκαν κατ’ αρχήν από τους Ρώσους και δευτερευόντως από τη Γαλλική Επανάσταση και έκαναν «ανταρσία». «Κυρίως στον Μοριά και στα νησιά του Αιγαίου οι Ρωμιοί ζούσαν σαν να ήταν ανεξάρτητοι. Οι Οθωμανοί τους Έλληνες τους ξεχώριζαν, τους θεωρούσαν ανώτερους από τους άλλους χρι­σπανούς και τους χρησιμοποιούσαν σε δημο σιες υπηρεσίες και ως διερμηνείς», γράφει σχολικό εγχειρίδιο της τελευταίος τάξης.

Πράξεις αχαριστίας

“Τα Τουρκικά σχολικά εγχειρίδια παρουσίαζουν όλα τα εθνικά βαλκανικά κινήματα που οδήγησαν στη δημιουργία εθνών-κρατών, στα οποία εντάσσεται και η Ελληνική Επανάσταστη - ως πράξεις αχαριστίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», λέει στα ·ΝΕΑ» η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Χριστί­να Κουλούρη. Και προσθέτει: ·Δεν έχουν πολλές λεπτομέρειες: ο τρόπος γραφής είναι παλυ ελλειπτικός, ξερά περιγραφικός, χωρίς ερμηνείες Απλή παράθεση ημερομηνιών, ονομάτων και γεγονότων. Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η δημιουργία του ελληνικού κράτους είναι λιγότερο σημαντική για την Οθωμανική αυτοκρατορία απ’ ότι ήταν για την Ελλάδα Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρικνώθηκε, είχε κι άλλες απώλειες εκτός από την ελληνική και τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να περιλάβουν γεγονότα μεγαλύτερης έκτασης απ* αυτήν που καλύπτει η Ελληνική Επανάσταση. Οσο για τα άλλα βαλκανικά κράτη και τα σχολικά τους εγχειρίδια προφανώς δεν βλέπουν την Ελληνική Επανάσταση αρνητικά, οι σχεπκές αναφορές πάντως είναι περιορισμένες. Άλλωστε, όλες σι ιστορίες είναι εθνικές ιστορίες»·

Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» η κ. Αιμιλία θεμοπούλσυ, λέκτωρ Οθωμανικής Ιστορίας στο Πα­νεπιστήμιο Ιωαννίνων, «από τη δεκαετία του ’60 έως και τις αρχές της δεκαετίας του ‘7Ο υπήρχαν στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια εκτενείς αναφορές στην Επανάσταση του ’21. Ομως στα νέα εγχειρίδια της δεκαετίας του ’90 οι αναφορές γίνονται πολύ μικρές και υπάρχει τάση υπο­βάθμισης. Και γενικότερα όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι αναφορές στην Ελλάδα έχουν συρρικνωθεί. Ο Μεν αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός παρουσιάζεται ως υποσύνολο του κεφαλαίου “Μεσογειακοί πολιτισμοί” ενώ για το Βυζάντιο δεν γίνονται ψεδόν καθόλου αναφορές”. Ωστόσο, σημειώνει, “είναι λογικό ν είμαστε εμείς εκείνοι πο αφιερώνουμε πολλές διδακτικές ώρες στην Επανάσταση. Υπάρχει διαφορετική πρόσληψητων γεγονότων στις δύο όχθες. Το κοινό σημείο είναι ότι και οι δύο πλευρές έκαναν βαρβαρότητες, τονίζουν όμως μόνο εκείνες της άλλης πλευράς”.

Πηγή: Ta Nέα, 22/03/2003

ΕΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ…

«Οι Έλληνες σκότωσαν όλους τους Τούρκους στην Πελοπόννησο (στην Τριπολιτσά), 40.000 άτομα», αναφέρεται σε τουρκικό σχολικό εγ­χειρίδιο του Δημοτικού. Μέχρι το 1994 υπήρχε η συμπληρωματική φράση: «Έδειξαν ότι ήταν ικανοί να σκοτώσουν ακόμα και βρέφη μέ­σα στις κούνιες τους». Και αλλού αναφέρεται: «Οι Ρωμιοί επιτέθηκαν στους Τούρκους στον Μοριά και τη Θεσσαλία, έσφαξαν τους μου­σουλμάνους, λεηλάτησαν την περιουσία τους και διέπραξαν ανείπω­τες αγριότητες».

Ο Ηρακλής Μήλλας («Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων», Αλεξάνδρεια 2001) αναφέρεται και στο εξής

Μέλος της αρμόδιας για τα τουρκικά σχολικά βιβλία κρατικής επιτροπής που ανέβηκε στο βήμα αμέσως μετά, έκανε μια δήλωση που πάγωσε το ακροατήριο: “Το από­σπασμα που μας διάβασε ο κ. Μήλλας εστάλη από το Εθνικό Συμβού­λιο Ασφαλείας και εμείς έπρεπε να τη συμπεριλάβουμε στο κείμενο έτσι όπως είχε»

εκπληκτικό περιστατικό: «Σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη το 1997, σχετικά με τα σχολικά βιβλία Τουρ­κίας και Γερμανίας, παρουσίασα σαν δείγμα απαράδεκτης γραφής μια περικοπή βιβλίου του γυμνασίου που αναφέρεται στους γείτονες της Τουρκίας: “Όσο για τις γειτονικές χώρες, αυτές έχουν φανερούς ή κρυ­φούς σκοπούς. Σύμφωνα με τις περιστάσεις, θέλουν να γίνουν κυ­ρίαρχοι όλης ή μέρους της Μικρός Ασίας ή να καταστήσουν τους κα­τοίκους της αδύναμους να υπερασπιστούν αυτά τα εδάφη. Σαν αποτέ­λεσμα βλέπουμε ότι η Τουρκία λόγω της σημαντικής γεωπολιτικής θέ­σης της, αντιμετωπίζει μια συνεχή απειλή». Μέλος της αρμόδιας για τα τουρκικά σχολικά βιβλία κρατικής επιτροπής που ανέβηκε στο βήμα αμέσως μετά, έκανε μια δήλωση που πάγωσε το ακροατήριο: “Το από­σπασμα που μας διάβασε ο κ. Μήλλας εστάλη από το Εθνικό Συμβού­λιο Ασφαλείας και εμείς έπρεπε να τη συμπεριλάβουμε στο κείμενο έτσι όπως είχε».

Βέβαια και στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, μέχρι τα τέλη της δεκα­ετίας του ’80, οι Τούρκοι παρουσιάζονταν ως μία νομαδική στρατιωτι­κή φυλή, φιλοπόλεμη, με άγρια ένστικτα και τάση προς τη λεηλασία και τις σφαγές (περιγράφονται κομμένα χέρια, αιμοστάλακτα κεφάλια). Μά­λιστα σε βιβλίο Γεωγραφίας οι Τούρκοι παρουσιάζονταν ως «κίτρινη φυλή».

Comments