Ο Αρχιμήδης πατέρας των όπλων με ακτίνες λέιζερ

ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ οι αρχαιολόγοι συ­ζητούσαν πώς ο Αρχιμήδης, ο με­γαλύτερος εφευρέτης της αρχαιό­τητας, κατάφερε να συγκεντρώσει την ηλιακή ενέργεια για να κατα­στρέψει το ρωμαϊκό στόλο που α­πειλούσε τις Συρακούσες το 212 π,Χ. Ιστορικοί είχαν υποστήριξει ότι ου­δείς είχε τότε αρκετές γνώσεις ο­πτικής για να το επιτύχει. Αλλά μια μελέτη που  δημοσιεύτηκε  έδειξε ότι ορισμένοι αρχαίοι

πολιτισμοί είχαν τόσο προχωρημέ­νες γνώσεις οπτικής ώστε ενδέχεται να είχαν κατασκευάσει τηλεσκόπια και τα «κάτοπτρα πυρπόλησης» ή­ταν εντός των δυνατοτήτων τους.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Ο Κρυ­στάλλινος Ήλιος», ο Ρόμπερτ Τεμπλ, καθηγητής Ιστο­ρίας και Φιλοσοφίας της Επιστή­μης στο πανεπιστήμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκυ, έκανε αναφορά πως η έρευνα του έδειξε ότι ο Αρχιμήδης ήταν τε­λικά ο πατέρας των σύγχρονων ό­πλων ακτίνων λέιζερ, όπως οι τη­λεκατευθυνόμενες βόμβες και πύ­ραυλοι. Ο καθηγητής της Φυσικής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πωλ Γιούαρτ, ειδικός στην Οπτική, είχε υποστηρίξει ότι ο Αρχιμήδης δεν θα μπορούσε να κάνει τα κάτο­πτρα αρκετά επίπεδα με την τεχνο­λογία που υπήρχε στην εποχή του. Ωστόσο οι έφοροι του Βρετανικού Μουσείου διαπίστωσαν πρόσφατα ότι ένα κομμάτι γυαλιού, το οποίο είχαν ξεθάψει στην τοποθεσία της αρχαίας Ασσυριακής πόλης Καλχού και είχαν αρχικά νομίσει πως ε­πρόκειτο για στολίδι, ήταν τελικά ένας λεπτοδουλεμένος φακός που χρησίμευε πιθανότατα για διόρθω­ση της όρασης. Είχε κατασκευαστεί γύρω στο 800 π.Χ., περίπου 600 χρό­νια πριν από τη γέννηση του Αρχι­μήδη.

Πηγή: Tα Νέα, 16/05/2000

Related posts:

Comments