Ο Nicholas Hammond μιλάει για Ανδρόνικο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ανασκαφέα, μελετητή και ιστορικό τέχνης, τολμηρό στοχαστή και άνθρωπο της δράσης, χαρακτήρισε τον Μανόλη Ανδρόνικο ο Βρετανός ιστορι­κός, καθηγητής τον Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ και ελληνιστής Nicholas G. L. Hammond που μίλησε για το έργο του ‘Ελ­ληνα επιστήμονα σε συνέντευξη του στα ΝΕΑ το 1992.

 Οι ανασκα­φές του Μ. Ανδρόνικου στη Βεργίνα ήταν αυτές που επιβεβαίωσαν τις ιστορικές εκτιμήσεις του καθηγητή Hammond, ο οποίος γνώρισε από κοντά τον ‘Ελληνα αρχαιολόγο και αναγνώρισε τη συμβολή των ανακαλύψεών του στην απόδειξη της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Τολμηρός Στοχαστής και άνθρωπος της Δράσης…

«Η ιδιοφυία του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου, ως ανασκαφέα και ως κήρυκα των ανακαλύψεών του, έγινε ευρέως γνω­στή το 1969, όταν εξέδωσε στα Ελληνικά το έργο του «Βεργίνα I: το νεκροταφείο των τύμβων με 135 πίνακες», δήλωσε ο κ. Nicholas Hammond, προχωρώ­ντας σε μια αποτίμηση του έργου του κα­θηγητή. «Το εμπεριστατωμένο αυτό έργο αποτέλεσε μέτρο αναφοράς και σύγκρι­ση; του μετέπειτα υλικού από την Εποχή του Σιδήρου στην Μακεδονία και τις γεί­τονες περιοχές

«‘Οταν το 1976 μου έστειλε ένα αντίτυ­πο, έγραφε: “θα ήθελα να σας πληροφο­ρήσω – και είσθε ο πρώτος στον οποίο το ανακοινώνω – ότι είμαι πεπεισμένος πως είναι απόλυτα σωστή η εκτίμησή σας ότι η Βεργίνα ήταν η πρωτεύουσα των Μακε­δόνων. οι Αιγές… Δεν τολμώ να φαντα­σθώ ότι ήμουν ο ανασκαφέας των Αιγών». Τον Νοέμβριο του 1977 ανακοίνωσε επί­σημα ότι ανέσκαψε τον ασύλητο τάφο του Φιλίππου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάν­δρου.

Οι ανακαλύψεις του από το 1978 μέχρι το 1991 άνοιξαν μια νέα εποχή στη μακεδονική και Ελληνική αρχαιολογία. Οι τοι­χογραφίες, τα χρυσά κοσμήματα, η έξοχη πανοπλία, τα αργυρά αγγεία κ.ά. είναι τελειότερα απ’ οτιδήποτε της ίδιας επο­χής στη Νότια Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι η Μακεδονία κυριαρχούσε στον κόσμο στην τέχνη και τη μεταλλουργία.

θα ήθελα να σας πληροφο­ρήσω – και είσθε ο πρώτος στον οποίο το ανακοινώνω – ότι είμαι πεπεισμένος πως είναι απόλυτα σωστή η εκτίμησή σας ότι η Βεργίνα ήταν η πρωτεύουσα των Μακε­δόνων. οι Αιγές… Δεν τολμώ να φαντα­σθώ ότι ήμουν ο ανασκαφέας των Αιγών

•Δημοσίευσε το 1984 τη συλλογή του “Βεργίνα: Οι βασιλικοί τάφοι και η αρ­χαία πόλη“. Η γνώση ότι οι Αιγές βρίσκο­νταν στην Βεργίνα (και όχι στην Έδεσσα) επιβεβαίωσαν τις ρήσεις του Ησίοδου, που έγραφε το 700 περίπου π.Χ. ότι οι Μακεδόνες ζούσαν “γύρω από τα Πιέρια και τον Όλυμπο” και ότι ο Μακεδών και ο Μάγνης ήταν πρώτοι εξάδελφοι του Δώρου, του Ξούθου και του Αιόλου, εκ­προσώπων των άλλων ελληνικών διαλέ­κτων – φύλων. Ήταν αυτοί οι Μακεδόνες που ενθρόνισαν στον Όλυμπο την ελληνι­κή θεότητα, που ομιλούσε ελληνικά από τα πιο πρώιμα χρόνια. Το γεγονός ότι διατήρησαν την ελληνικότητά τους στον πέμπτο και τέταρτο π.Χ. αιώνα αποδεί­χθηκε από τα ονόματα στις επιτύμβιες στήλες που ανέσυρε ο Ανδρόνικος στη μεγάλη τούμπα της Βεργίνας.

Στις πολλές επισκέψεις μου στη Βεργί­να θαύμασα την εκπληκτική δεινότητα του Ανδρόνικου και της ομάδας αρχαιο­λόγων και τεχνικών του, όπως και την τελειότητα των ερευνών τους υπό την καθοδήγησή του. ‘Ηταν ο εξαιρετικός ανα­σκαφέας, μελετητής και ιστορικός τέχνης της γενιάς του, που ανέτρεψε άρδην την αντίληψή μας για την αρχαία Μακεδονία σε τέτοιο βαθμό που ποτέ δεν θα υπάρξει όμοιός του. Όπως φάνηκε και από την επιστολή που μου έστειλε, ήταν ένας εξαι­ρετικά γενναιόδωρος συνάδελφος, ένας τολμηρός στοχαστής και άνθρωπος της δράσης, στον οποίο οι απανταχού μελετη­τές πρέπει να αισθάνονται βαθύτατο χρέος».

 [Αρχείο Σοφίας Φ.]

Related posts:

Comments