Εργα συντήρησης μακεδονικών τάφων

Τονωτική ένεση ύψους 1.438.500 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 εξασφαλίστηκε για τον πολιτισμό μέσα από ένα μεγάλο έργο συντήρησης 10 σημαντικών μακεδονικών ταφικών μνημείων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόκειται να συντηρηθούν 10 τάφοι -στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για 10 γνωστά ταφικά σύνολα, τέσσερα εκ των οποίων βρίσκονται στη Βεργίνα: ο τάφος του Φιλίππου Β΄ -διθάλαμος, καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος με ναόσχημη δωρική πρόσοψη με πολυπρόσωπη σκηνή κυνηγιού στη ζωφόρο, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Ο τάφος του Πρίγκιπα -διθάλαμος καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος με ναόσχημη δωρική πρόσοψη, η οποία κοσμείται από δύο ανάγλυφες ασπίδες, που χρονολογείται περί το 325 π.Χ. Ο τάφος της Περσεφόνης -κιβωτιόσχημος τάφος με οριζόντια κάλυψη, με εσωτερικά θαυμάσιες τοιχογραφίες θεματολογίας εμπνευσμένης από τη Μυθολογία, όπως η σκηνή της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Και ο τάφος του Ρωμαίου -διθάλαμος καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος με ναόσχημη ιωνική πρόσοψη διακοσμημένος με σειρά από λαμπρά γραπτά χρωματισμένα άνθη.

Παλατίτσια και Λευκάδια Ημαθίας

Στο πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, δύο τάφοι που αποκαλύφθηκαν στα Παλατίτσια Ημαθίας (τύμβος Μπέλλα). Πρόκειται για τον τάφο με δωρική όψη και τον τάφο του στρατιωτικού, που χρονολογούνται και οι δύο στο β’ μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Οι υπόλοιποι τέσσερις τάφοι του προγράμματος είναι αυτοί που εντοπίστηκαν στα Λευκάδια Ημαθίας. Ο τάφος της Κρίσεως -διθάλαμος καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος με επιβλητική διώροφη πρόσοψη ιωνικού και δωρικού ρυθμού, που υπερβαίνει σε ύψος τη στέγη του και φέρει ζωγραφικό διάκοσμο (κρίση του νεκρού), γραπτό (μυθική σύγκρουση Κενταύρων και Λαπιθών) χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα. Ο δεύτερος είναι ο τάφος με ιωνική όψη, που βρέθηκε δίπλα στον τάφο της Κρίσεως, ο τρίτος ο τάφος των Ανθεμίων -διθάλαμος μακεδονικός με ανισοϋψή καμαρωτή στέγη και πρόσοψη ιωνικού ρυθμού, το αέτωμα του οποίου κοσμείται από τρία γλυπτά ανθεμωτά ακρωτήρια του α΄ μισού του 3ου αιώνα π.Χ. Και, τέλος, ο τάφος του Kinch -διθάλαμος μακεδονικός επίσης του α’ μισού του 3ου αιώνα π.Χ.

Γ. Σ.

Πηγή: Αγγελιοφόρος

Related posts:

Comments