Οι εκτρώσεις, τα δικαιώματα των ζώων και ο αλκοολισμός απασχολούσαν και.. τους Αρχαίους

Ο Ιπποκράτης, στον όρκο του, δέσμευε τους γιατρούς (και της αρχαίας Ελλάδας) να μην κάνουν εκτρώσεις, αλλά οι στωικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν το αγέννητο έμβρυο… φυτό

Tην εποχή που οι αρ­χαίοι Έλληνες είχαν δούλους, οι φιλόσο­φοι είχαν ξεκινήσει μία παθιασμένη συζήτηση γύ­ρω από τα δικαιώματα των ζώων. Ο Πυθαγόρας καυτη­ρίαζε την κακοποίηση των ζώων από τους ανθρώπους, ενώ ο φιλόσοφος Πορφύριος ανεδεικνύετο υπέρμαχος της χορτοφαγίας στο πόνημα του «Για την αποχή από ζωικές τροφές». Απόδειξη δε τρανή ότι και οι αρχαίοι Ρωμαίοι εί­χαν την ίδια αδυναμία στα ζώα όσο και οι σύγχρονοι δυ­τικοί άνθρωποι είναι ότι, όταν ο στρατιωτικός-πολιτικός Πο­μπήιος σκηνοθέτησε μια σφαγή ελεφάντων, προκάλε­σε μεγαλύτερη λαϊκή οργή απ’ ό,τι οι σφαγές ανθρώπων.

 Σύμφωνα με το –Oxford Companion to Classical Civilization», παρ’ όλη την αγάπη που έτρεφαν στο κρα­σί οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν τις ίδιες ανησυχίες με τους σημερινούς ανθρώπους όσον αφορά τη μέθη, την υπερκατανάλωση αλκοόλ και εν τέ­λει τον αλκοολισμό.

Η οινοποσία με στόχο τη μέθη είναι το προεόρτιο της τρέλας, προειδοποιούσε ο Πυθαγόρας, ενώ ο Πλούταρ­χος καταδίκαζε τη συνήθεια των μέθυσων που ζητούσαν κρασί πρωί πρωί προκειμένου να γιατρέψουν τους πονοκε­φάλους τους από το μεθύσι της προηγούμενης νύχτας.

Στη Ρώμη, ο επιστήμονας και ιστορικός Πλίνιος ο Πρε­σβύτερος θεωρούσε ειρω­νεία το γεγονός ότι οι άν­θρωποι ξόδευαν χρήματα που είχαν βγάλει με μεγάλο κόπο προκειμένου να εξα­σφαλίσουν κάτι που μπορού­σε να βλάψει τον εγκέφαλο τους και να προκαλέσει τρέ­λα. Όσον αφορά το θέμα της έκτρωσης, οι συζητήσεις ή­ταν εξίσου έντονες στην αρ­χαία Ελλάδα και στην Ρώμη, όπως τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εκτρώσεις, τα δικαιώματα των ζώων και ο αλκοολισμός – φλέγοντα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου – ήταν μείζονα θέ­ματα που απασχολούσαν και τους Έλληνες και τους Ρωμαίους κατά την αρχαιότητα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Oxford Companion to Classical Civilization» («Οδηγός της Οξφόρδης για τον Κλασικό Πολιτισμό”.

Έτσι. οι στωικοί φιλόσο­φοι της αρχαίας Ελλάδας δί­δασκαν ότι το έμβρυο είναι σαν ένα φυτό που γίνεται ζώο τη στιγμή της γέννησης – όταν αρχίζει να αναπνέει. Ε­ντούτοις, ο όρκος του Ιππο­κράτη, του Έλληνα πατέρα της Ιατρικής, που έζησε από το 460 έως το 370 π.Χ., δέ­σμευε τους γιατρούς να μην κάνουν εκτρώσεις.

Στην αρχαία Αθήνα θεω­ρούσαν έγκλημα κατά του νεκρού συζύγου, εάν μια χή­ρα έκανε έκτρωση στο παιδί που είχε κάνει μαζί του, ενώ επιγραφές σε αρχαιοελληνι­κούς ναούς αναφέρουν ότι η πραγματοποίηση μιας έ­κτρωσης καθιστά την γυναί­κα που την έκανε ακάθαρτη για 40 ημέρες – όπως σημει­ώνεται στο βιβλίο.

Η πρώτη διά νόμου απα­γόρευση της έκτρωσης θε­σμοθετήθηκε στη Ρώμη, το 211 μ.Χ.. και η τιμωρία ήταν προσωρινή εξορία, αλλά η ε­ξάπλωση του χριστιανισμού σκλήρυνε τη στάση κατά της έκτρωσης, θεωρώντας τη δολοφονία έμβιου όντος.

Η αυτοκτονία ήταν ένα άλλο αμφιλεγόμενο θέμα. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρώμη η καταδίκη ή μη της αυτοκτονίας εξαρτιόταν από το κίνητρο και τον τρόπο με τον οποίο έφταναν σ’ αυ­τήν. Τη θεωρούσαν ταιριαστή πράξη εάν ακολουθούσε μία ατιμία, ενώ ο αυτόχειρας που αυτοθυσιαζόταν γινόταν α­ντικείμενο θαυμασμού

Ο πνιγμός, ο απαγχονισμός ή η πτώση από μεγάλο ύψος θεωρούνταν μέθοδοι αυτοκτονίας ατιμωτικοί και α­πευκταίοι, ενώ η χρήση ό­πλου ήταν «πιο αξιοπρεπής, ακόμη και πιο ηρωική», σύμ­φωνα με τον οδηγό. Υπήρχε, όμως. μία όψη της σύγχρο­νης ζωής που φαίνεται ότι δεν είχε επηρεάσει ή απα­σχολήσει καθόλου τους αρ­χαίους: ο ρατσισμός. Ήταν, μάλλον, σχεδόν άγνωστο πρόβλημα Μόνο οι Ρωμαίοι είχαν την τάση να αντιπα­θούν τους ψηλούς, ξανθούς Βορειο-Eυρωπαίους…

 Πηγή: Tα Νέα

Related posts:

Comments

Πρώτη σε εκτρώσεις η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη !!

300.000 (!!) εκτρώσεις το χρόνο περίπου γίνονται στην Ελλάδα των 10-11 εκατομμυρίων, νούμερο που την κατατάσσει πρώτη στη λίστα σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με το περιοδικό spiegel.

Που καταντήσαμε …. ..και είμαστε Έλληνες ορθόδοξοι υποτίθεται……