ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΣ

15.09.2011

Μεταξύ των κρατών – τουλάχιστον – επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Τούτο ψιμυθιούται κάθε φορά με διάφορες αβάσιμες αιτιολογίες, προς συγκάλυψη του επιδιωκομένου εκάστοτε οικονομικού ή πολιτικού οφέλους. Η Νατοϊκή επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας και ο διαμελισμός της είχαν ως αποτέλεσμα την εδραίωση της τεραστίας αμερικανικής βάσεως του Κοσσόβου, διακρινομένης επί της γης και από το διάστημα, όπως το Σινικό Τείχος.
Η επίθεση κατά του Ιράκ, υπό το πρόσχημα αποτροπής της χρήσεως από τον Σαντάμ, επικινδύνων χημικών και άλλων όπλων, απέβλεπε μάλλον στην εξασφάλιση των πετρελαίων της περιοχής. Ομοίως και η επίθεση κατά του Καντάφι. Το ότι ο τελευταίος ήτο δικτάτωρ εγνώριζαν οι ισχυροί της γης. Όπως εγνώριζαν και ότι αυτός θησαύριζε μεν εκ της πωλήσεως του πετρελαίου, είχε όμως εξασφαλίσει για τους συμπατριώτες του πάγιες παροχές με έργα κοινής ωφελείας.
Ο Καντάφι υπήρξε και χορηγός του ΠΑΣΟΚ. Όταν δε μετά την πρώτη εκλογική επικράτησή του, ο εκ προσωπικοτήτων διορισθείς από αυτό πρέσβης της Ελλάδος κ. Καφετζόπουλος, επεσκέφθη την Λιβύη, ο τότε πρωθυπουργός αυτής Τζαλούντ, είπε: Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη σας, διότι «τα λεφτά μας έπιασαν τόπο»! Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον σημερινό Πρωθυπουργό να παραχωρήσει το αεροδρόμιο της Σούδας, για την απογείωση των Νατοϊκών βομβαρδιστικών, εναντίον της Λιβύης.
Πάντοτε αντιφατικός και διπρόσωπος ο τελευταίος, από το ένα μέρος συνέπραξε δια τον βομβαρδισμό της Λιβύης και από το άλλο απέστειλε στο Λίβυο ηγέτη «ανθρωπιστική βοήθεια» σε καταναλωτικά και υγειονομικά αγαθά, παρά την κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας, συνεπεία της οποίας παρόμοιες χειρονομίες είναι ανεπίτρεπτες και προκλητικές και παρά το γεγονός ότι είναι πασίδηλον πως ο Καντάφι διαθέτει τεράστια αποθέματα χρυσού.
Ο Μιλόσεβιτς, ο Σαντάμ Χουσεΐν και ο Καντάφι υπήρξαν κατά καιρούς συνεργάτες των Αμερικανών. Αλλά και οι τρεις κατέστησαν αποδιοπομπαίοι τράγοι, όταν τούτο επέβαλαν οι πολιτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ. Στον Μιλόσεβιτς απεδόθησαν άγριες εθνοκαθάρσεις σε βάρος των Αλβανών του Κοσσόβου. Αλλά οι ομαδικοί τάφοι των Σέρβων, που ευρέθησαν στο Κόσσοβο και ήταν έργο των Αλβανών Κοσσοβάρων, αποσιωπήθηκαν. Τα εγκλήματα του Σαντάμ Χουσεΐν, κατά των αντιφρονούντων και εκείνων τους οποίους αυτός υπελάμβανε ως αντιφρονούντες, ήσαν γνωστά από πολλών ετών. Αλλά αυτά δεν ήσαν ικανά για να αποτρέψουν την ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες που αργότερα του επετέθηκαν.
Ομοίως και τα έργα και εγκλήματα του Καντάφι ήσαν επίσης γνωστά. Αλλά προ ολίγων μηνών, είχε συνάψει σπουδαίες οικονομικές συμβάσεις με την Ιταλία. Τούτο όμως δεν απέτρεψε τον Καβαλιέρε να στηρίξει την εναντίον της Λιβύης επίθεση των συμμάχων. Οι Ευρωπαίοι του πνεύματος και της δημοκρατίας αποδέχθηκαν την επέμβαση στα εσωτερικά μας χώρας, που εξυπηρετούσε και πάλι τα σχέδια εκμεταλλεύσεως και διανομής των πετρελαίων της περιοχής. Μολονότι οι βόμβες των επιτιθεμένων ήταν φυσικό να πλήττουν και άμαχο πληθυσμό.
Μία χώρα είναι τόσο ανεξάρτητη, όσο το επιτρέπουν οι ένοπλες δυνάμεις της και το θέλουν οι πολιτικοί της. Οι Έλληνες πολιτικοί των τελευταίων 60 ετών, στην πλειονότητά τους δεν διακρίθηκαν για ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό φρόνημα. Από το 1912 έως το 1946 η Ελλάδα ήταν υπό την επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας, που επέβαλε ή επηρέαζε τις πολιτικές εξελίξεις. Έκτοτε λόγω οικονομικής αδυναμίας της να εξακολουθήσει το ρόλο που είχε, αναγκάστηκε να εκχωρήσει αυτόν στους Αμερικανούς.
Από το 1947 και εφεξής, όπως έχουν εκμυστηρευτεί σε ομογενείς Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί αξιωματούχοι, οι Έλληνες πολιτικοί μετέβαιναν στις ΗΠΑ και συνηγωνίζοντο ποίος θα φανεί περισσότερο αρεστός στους εκπροσώπους της υπερδυνάμεως. Συχνά κατηγορούσαν τους αντιπάλους τους, για ανικανότητα να ανταποκριθούν στον επιβαλλόμενο ρόλο τους και κατέληγαν στο αίτημα της προσωπικής οικονομικής των ενισχύσεώς τους.
Από το 1947 έως σήμερα, η Ελλάδα ευρίσκεται υπό την άμεση επιρροή των ΗΠΑ, οι οποίες και μας βοήθησαν για να αποφύγουμε την κομμουνιστικοποίηση της πατρίδας μας, ενώ δια των σχεδίων Μάρσαλ και Τρούμαν ανασυγκροτήθηκε η Χώρα, εκ των ερειπίων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου, αναπτύχθηκε δε σε επίπεδο που να προκαλεί τον θαυμασμό των άλλων Ευρωπαίων.
Προσφάτως από τη δήλωση του κ. Ομπάμα, πως η Ελλάδα θα ενισχυθεί από την Ευρωζώνη με «επικεφαλής» την Γερμανία, συνάγουν κάποιοι ότι η εποπτεία της Χώρας μας μετακυλύεται ήδη σταδιακά προς την Γερμανία, η οποία και επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο κόστος της χρηματοδοτήσεώς μας. Γι’ αυτό και εσχάτως οι Έλληνες πολιτικοί, αμιλλώνται ποιος θα είναι περισσότερο αρεστός στην ηγεσία τη Γερμανίας, αν και ο γερμανικός λαός δυσανασχετεί για κάθε ενίσχυση ξένης χώρας, αγνοών την ευρύτερη ωφέλεια της πατρίδος του ως ουσιαστικώς ηγέτιδας της Ε.Ε.
Απόδειξη της αντιδράσεως του γερμανικού λαού απετέλεσε η προσφυγή καθηγητών πανεπιστημίων εναντίον της αποφάσεως της Κυβερνήσεώς των να ενισχυθεί οικονομικώς η Ελλάδα. Οι προσφεύγοντες στο αρμόδιο Ανώτατο Δικαστήριο (Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο) υπεστήριξαν ότι ήτο αντισυνταγματική η χρηματοδότηση της Ελλάδος από τη Γερμανία.
Και ναι μεν το Δικαστήριο τούτο απέρριψε την προσφυγή αυτή και έκρινε ως συνταγματική την συμμετοχή της Γερμανίας στη χρηματοδότηση της Ελλάδος, ωστόσο όμως ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου – παραδόξως και καθ΄ υπέρβαση της δεοντολογίας – εδήλωσε, ότι η απόφαση αυτή δεν σημαίνει πως το Δικαστήριο δίδει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση της Γερμανίας για το μέλλον! Τέτοια δήλωση, αν γινόταν στην Ελλάδα, που τόσο κατηγορούν οι Ευρωπαίοι και ο Πρωθυπουργός της, θα είχαν σηκωθεί ακόμη και οι πέτρες!
Η ανάπτυξη σχέσεων με το Ισραήλ είναι επιβαλλόμενη και ενδεδειγμένη, ενόψει της τεραστίας σημασίας που έχει η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ, δεδομένου ότι τόσο τα αεροδρόμια της Κύπρου (Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακος) όσο και αυτά της Ελλάδος (Σούδας, Καλαμάτας, Ανδραβίδας και Αράξου), μπορούν να αποτελέσουν άκαμπτη ασπίδα προστασίας του, έχοντος εθνικό συμφέρον να συμβάλλει και στην διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να εξασφαλίσει ένα αμυντικό σύμφωνο με το Ισραήλ, που θα εδραιώσει την ειρήνη και θα συντελέσει στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας μας. Δυστυχώς το μόνο που απασχολεί την Κυβέρνηση είναι η είσπραξη των δόσεων του δανείου και η επανεκλογή της. Ο χειρισμός των εσωτερικών θεμάτων εκ μέρους της είναι ατυχής έως βλακώδης.
Καταργείται η Κτηματική Εταιρεία του δημοσίου και απολύονται στελέχη της διαθέτοντα τεχνογνωσία και εμπειρία, για να ανατεθεί το έργο αυτής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο δαπανηρότερο, πλαισιωμένο με νέους υποτιθεμένους «ειδικούς», χωρίς πείρα και γνώση της ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου και της αντικειμενικής αξίας της.
Το χειρότερο είναι ότι η κυβέρνηση υπολογίζει είσπραξη εσόδων, που δεν πρόκειται να έχει λόγω της επιτεινόμενης υφέσεως, χωρίς καμιά προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας. Αγνοεί ή εγκαταλείπει τα επείγοντα θέματα και ασχολείται με άλλα μη επείγοντα και δευτερευούσης σημασίας. Ενώ είναι ανίκανη να επιλέξει και αυτό το timing για τις ρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει.
Ασχολήθηκε με τα ταξί στην περίοδο της τουρκικής αιχμής. Αποφάσισε ουσιώδεις αλλαγές στην Ανωτάτη Παιδεία, όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πανεπιστημιακές εξετάσεις. Αποποινικοποίησε την χρήση ναρκωτικών σε μία περίοδο που αυτά όχι μόνο καταστρέφουν την ελληνική νεολαία, αλλά και αυξάνουν την εγκληματικότητα επικινδύνως. Έχουν άδικο εκείνοι που παρεξηγούν τους σκοπούς της;
Στο μεταξύ από στοιχεία της προκαταρκτικής εξετάσεως που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, προκύπτει ότι ξένη δύναμη είχε οργανώσει απόπειρα δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, καθώς και την υποκλοπή των τηλεφωνικών επικοινωνιών του. Δείγμα και τούτο ότι η πολιτική του δεν ήτο αρεστή στους ισχυρούς και επομένως η αιφνίδια αποχώρησή του από την εξουσία και η σιωπή του, έχουν την εξήγησή τους.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και διδάσκει ότι οι ισχυροί της γης θέλουν να επιβάλουν τη θέλησή τους, έστω κι αν είναι άδικη, ακόμη και δια του εγκλήματος!

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=72114

 

 

Related posts:

Comments