ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Documents Ilinden   A Bulgarian Uprising in Macedonia

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διενεμήθη χθες εντυπωθέν Ελληνιστί, Γαλλιστί και Αγγλιστί υπόμνημα του Μακεδονικού Συλλόγου υπό τον τίτλον Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

Εν τέλει το υπόμνημα τούτο αναφέρει τα εξής τις υπεροχής του Ελληνικού στοιχείου κατ’ αριθμόν και μόρφωσιν.

Των Τούρκων, Ελλήνων και Βουλγάρων , επί ολικού αριθμού 1.873.000 κάτοικων των δυο Βιλαετιών Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης

Τα τρία εν Μακεδονία υπερέχοντα έθνη.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 777.000

ΕΛΛΗΝΕΣ 659.000

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 374.000

Related posts:

Comments