27-10-1895 Διαμελισμός της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θα την μοιραστούν οι ΣΕΡΒΟΙ και οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ !!

 

Θα την μοιραστούν οι ΣΕΡΒΟΙ και οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ !!

ΟΥΤΩΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ θα διανεμηθή ΦΙΛΙΚΩΣ μεταξύ των ΔΥΟ αυτών ΣΛΑΥΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ του ΑΙΜΟΥ

Η ΡΩΣΣΙΑ υποβοηθεί τον ειρημένον σκοπόν επ’ αγαθώ του ΠΑΝΣΛΑΥΙΣΜΟΥ

ΠΗΓΗ: ΣΚΡΙΠ

Related posts:

Comments