Σπάνιος χάρτης του 1545 συμπεριλαμβάνει στην Ελλάδα και την Μακεδονία

Ο Νικόλαος Σοφιανός ήταν ένας Έλληνας ιερέας γλωσσολόγος μεταφραστής και εκδότης του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και πήγε στην Ρώμη από αρκετά νεαρή ηλικία όπου σπούδασε στο Ελληνικό σχολείο του Quirinal. Εκεί τέλειωσε τις σπουδές του πάνω στην Νέο-Ελληνική Γλώσσα και μετάφρασε αρχαία Ελληνικά κείμενα στην Νεο-Ελληνική. Έφυγε από την Ρώμη και εγκαταστάθηκε στην Βιένη. Εκεί το 1545 έφτιαξε τυπογραφείο. Η μοναδική του γνωστή εργασία σε καρτογραφικούς χάρτες είναι αυτός ο χάρτης πάνω στην χώρα γενέτειρα του . Έμεινε γνωστή ως η Ελλάδος Περιήγησις ή Περιγραφή.

Στον σπάνιο Χάρτη του 1545 η Μακεδονία συμπεριλαμβάνεται στην Ελλάδα και τα τοπωνύμια φέρουν τα αρχαιοΕλληνικά ονόματα τους.

Η πόλη των Σκοπίων (αρχ. Scupi) είναι εκτός Μακεδονίας και περιλαμβάνεται στην Δαρδανία.

 

Related posts:

Comments
Asklepieion says:

Η πηγή αυτού του χάρτη θα βοηθούσε πολύ ώστε να δούμε ότι όντως είναι από τον 16ο αιώνα.