Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΛΑΥΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

EΛΕΥΘΕΡΙΑ  27/01/1945     

 

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΡΘΡΟ  Η Θεσσαλονίκη και τα άλλα εδάφη αποκτηθέντα παρά της Ελλάδος το 1913 ΗΣΑΝ ΗΔΗ ΤΟΤΕ ΑΝΑΜΟΙΣΒΗΤΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Eξυπακούεται βεβαίως ότι δέον να επιβληθεί πραγματική τιμωρία, δια τα φρικτά εγκλήματα τα οποία έγινα εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας και Θράκης εκ μέρους των Βουλγάρων.

Related posts:

Comments