Δίπλωμα του 1937 από την Βαρντάρσκα Μπανόβινα

Σπάνιο έγγραφο από την παλαιά Γιουγκοσλαβία.

Αναμνηστικό δίπλωμα του 1937 που απονεμήθηκε ως έπαινος στον κάτοχο του από την Βαρντάρσκα Μπανόβινα. Πιθανότατα ο κάτοχος του διακρίθηκε στον τομέα της πυρόσβεσης.

Φυσικά ούτε λέξη για Μακεδονία. Ακόμα και οι σφραγίδες φέρουν το όνομα  Βαρντάρσκα Μπανόβινα.

Related posts:

Comments