Σπάνια Μαρτυρία του 13ου αιώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας

Το Gesta Hungarorum (Λατινικά για τα “κατορθώματα των Ούγγρων“) είναι μια μαρτυρία της  πρώιμης Ουγγρικής Ιστορίας από άγνωστο συγγραφέα που περιγράφει τον εαυτό τους ως τον “ανώνυμο νοτάριο” του Βασιλιά Μπέλα ΙΙΙ της Ουγγαρίας. (Anonymi Bele Regis Notarii). Το χρονικό γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ του 1196 και του 1203.

Το χρονικό είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από την Σκοπιανή Προπαγάνδα  η οποία είχε εστιάσει κυρίως την προσοχή της στην αναφορά της λέξεως “Μακεδονία”.  Διαβάζοντας όμως το κείμενο προσεκτικά, ο καθένας αντιλαμβάνεται πως οι Ούγγροι του 13ου αιώνα θεωρούσαν την Μακεδονία ως μέρος της Ελλάδας.

Το κείμενο έχει ως εξής:

“Oι Ούγγροι αξιωματικοί έστειλαν απεσταλμένους στον Αρπάντιαν (Ούγγρος Δούκας) για να ζητήσουν άδεια πάνε στην Ελλάδα, έτσι ώστε να κατακτήσουν όλη την Μακεδονία, από τον Δούναβη ως την Μαύρη Θάλασσα. Ο Αρπάντιαν τους επέτρεψε να πάνε στην Ελλάδα και να κατακτήσουν αυτήν την γη…”

Προφανέστατα οι Ούγγροι αξιωματικοί δεν είχαν λόγο να πάνε στην Ελλάδα για να κατακτήσουν την Μακεδονία, εάν η ίδια η Μακεδονία δεν ήταν μέρος της Ελλάδας!!!

Related posts:

Comments