Ελληνικά Μ.Μ.Ε. και ο Μύθος για το 68% του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

 

Τελευταία παρατηρούμε σχεδόν σε όλα Ελληνικά ΜΜΕ να γίνονται εκτενείς αναφορές στην τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση στη ΕΕ.

Το σημείο που επικεντρώνονται τα Ελληνικά ΜΜΕ και συνήθως αποτελεί τον τίτλο στα περισσότερα σχετικά ρεπορτάζ είναι, “Το 68% του πληθυσμού ζει πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας

Ψάχνοντας στο google μπορούμε να βρούμε την ύπαρξη της παρακάτω παραγράφου σχεδόν στο σύνολο των Ελληνικών M.M.E. και blogs

«Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι το 68% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (σ.σ. δηλαδή με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος) και διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για το ενοίκιο ή την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.»

Ψάξαμε στην σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρήκαμε την επίμαχη αναφορά:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7830&langId=en

EU Employment and Social Situation

Quarterly Review

June 2012

p. 45

<

Crisis and homelessness in Greece

 

In Greece, homeless people are not officially recognised as a group requiring assistance. Homelessness traditionally was taken care of within families. Only recently has it started being seen as a major social problem as Greece spirals further into the crisis with unemployment touching 20%, wage reduction (minimum wage reduced by 22 % and by 32 % for the young) and cuts in social expenditure. 68% of the Greece’s population living below the ‘at-risk-of-poverty’ rate (i.e. having an income below 60% of the national median) were spending over 40% of their income on rent or mortgage payments.

 

 H έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςμιλάει για το 68% των οριακά φτωχών που δίνει το 40% των πόρων του για στέγαση, και όχι για το 68%  του πληθυσμού, όπως κάποιοι διαδίδουν αυθαίρετα, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των πολιτών!!!  Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του.
Τμήμα Ειδήσεων – History-Of-Macedonia.com

Related posts:

Comments