ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1-4-1897

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ Προκήρυξις προς το Πανελλήνιον!!

Εμπρός αδελφοί Έλληνες!!

ο Θεός μεθ’ ημών - Ελευθερία η θάνατος.

ΑΠΟ την εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ

Related posts:

Comments