Μήνυμα από την Ευρώπη στα Σκόπια

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση της πΓΔΜ να μην επι­καλείται συνεχώς την απόφαση του Δικα­στηρίου της Χάγης αλ­λά να κοιτάξει μπρο­στά για την επίλυση της εκκρεμότητας της ονομασίας και την προώθηση της ενταξιακής της πορείας, απέστειλε χθες οπό τα Σκόπια ο αρμόδιος για τη διεύρυνση της Ε.Ε. Επίτροπος Στέφαν Φούλε.

«Θα ήθελα η απόφα­ση του Διεθνούς Δικα­στηρίου της Χάγης να αποτελέσει τη μαγική λύση που όλοι περίμε­ναν, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η απόφαση αυτή αναφέρεται στο παρελθόν και αποτελεί μία αξιολόγηση για γε­γονότα που έγιναν στο παρελθόν.

Προσπάθειες

Εμείς μιλάμε για το μέλλον. Πρέπει να μιλήσουμε για τις προσπάθειες και από τις δύο πλευρές να επιλύσουν το ζήτημα»·, ση­μείωσε ο κ.Φούλε.

Ο κοινοτικός επίτρο­πος ανέφερε επίσης ότι θα ήθελε, στη συνάντη­ση που θα έχει με τον πρωθυπουργό της πΓΔΜ Νικόλα Γκρούεφσκι. να συζητήσει και για τις επιστολές του κ.Γκροϋεφοκι προς τον Ελληνα πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς και για τις προτάσεις από την πλευρά της πΓΔΜ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργα­σίας με την Ελλάδα

Δ.ΚΑΤΣ.

Πηγή: Aδέσμευτος Τύπος

Related posts:

Comments