«Αιγές- Η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων», ο νέος τόμος της σειράς «Ο Κύκλος των Μουσείων» του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Συγγραφέας : Αγγελική Κοτταρίδη

Aigai«Αιγές: Η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων»

O τόμος είναι προσβάσιμος σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου στην ελληνική (e-book GR) και την αγγλική (e-book EN) γλώσσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος .www.latsis-foundation.org.

Related posts:

Comments