ΥΠΠΟΑ : Ακριβές περιεχόμενο δήλωσης της εφόρου κ. Αικ. Περιστέρη

Kasta1.

Επειδή ανακριβή δημοσιεύματα φέρουν την κ. Αικ. Περιστέρη, προϊσταμένη της ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων που διεξάγει την ανασκαφή στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη να έχει κάνει δηλώσεις για το ενδεχόμενο σύλησης του περιεχομένου του τάφου, η ίδια διευκρινίζει ότι η δήλωσή της έχει ακριβώς ως εξής:

« Η ανασκαφική έρευνα θα δείξει αν ο τάφος έχει συληθεί ή όχι».

Κάθε άλλη απόδοση της δήλωσής της συνεπώς δεν ευσταθεί.

Related posts:

Comments