Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Στόχος η ένταξη της Αμφίπολης στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO

Amphipoli

Τα μυστικά τoυ μεγαλειώδους μνημείου στην αρχαία Αμφίπολη αρχίζουν να αποκαλύπτονται και όλος ο κόσμος παρακολουθεί με δέος και αγωνία τις εξελίξεις. Τα ευρήματα στον λόφο Καστά της Μεσολακκιάς καταδεικνύουν τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου μνημείου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της περιοχής της Αμφίπολης, πολύ καιρό μάλιστα πριν τις νέες αποκαλύψεις, έχει κινήσει τη διαδικασία ένταξης της αρχαιολογικής περιοχής της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco. Επιτροπή Επιστημόνων θα ετοιμάσει τον φάκελο της σχετικής πρότασης που θα υποβληθεί στην UNESCO, όπου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την Αμφίπολη.

Πεποίθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πως με τις ραγδαίες εξελίξεις στον Τύμβο Καστά ο νομός μας μπορεί να ενταχθεί στα Παγκόσμια μνημεία της ανθρωπότητας αφού γίνουν συντονισμένα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Related posts:

Comments