8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Αλήθεια και Πολιτική

filosofias_8

 

 

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και η Επιθεώρηση Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή της Επιτροπής Ερευνών του διοργανώνουν το όγδοό των (8ο) Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: Αλήθεια και Πολιτική.

Διεύθυνση και ιδέα του Συνεδρίου: Καθηγητής Σωκράτης Δεληβογιατζής

Πρόσκληση & Σύνοψη Συνεδρίου

Video: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Αλήθεια και Πολιτική

 

 

 

 

Related posts:

Comments