Μακεδονικός τάφος Σπηλιάς Εορδαίας - Macedonian Tomb at Spelia Eordaias


Πρόσοψη του μακεδονικού τάφου στη Σπηλιά Εορδαίας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διθάλαμος μακεδονικός τάφος με δωρική πρόσοψη.Κατασκευάστηκε στην αρχή του 2ου αιώνα π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ως τον 1ο αιώνα π.Χ.Ανασκάφηκε το 1986 και το 1987.

Macedonian tomb with two chambers and a Doric facade. It was constructed in the beginning of the 2nd century B.C. and was reused many times until the 1st century B.C.The tomb was excavated in 1986-87. A temporary shed has been constructed to protect the monument.

Comments