Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών - Delphi Archaeological Museum

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, από τα πιο σημαντικά στην Ελλάδα, παρουσιάζει την ιστορία του φημισμένου δελφικού ιερού και του πιο ξακουστού μαντείου του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Οι πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών στο ιερό, τα οποία ανακλούν τη θρησκευτικο-πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του σε όλη την ιστορική του πορεία, από την ίδρυση του απολλώνειου τεμένους τον 8ο αι. π.Χ. έως την παρακμή του στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας.

Το μουσείο στεγάζεται σε διώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 2.270 τ.μ. Η μόνιμη έκθεσή του καταλαμβάνει δεκατέσσερις αίθουσες και οι αποθηκευτικοί χώροι έκταση 558 τ.μ. Διαθέτει εργαστήριο συντήρησης κεραμικών και μεταλλικών αντικειμένων, καθώς και εργαστήριο αποκατάστασης ψηφιδωτού. Ύστερα από την τελευταία ανακαίνιση του κτηρίου, διαμορφώθηκαν χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, κυλικείο και πωλητήριο εντύπων.

Το μουσείο εποπτεύεται από τη Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΣυντάκτηςΔρ. Έ. Παρτίδα, αρχαιολόγος
The Archaeological Museum of Delphi, one of the most important in Greece, exhibits the history of the Delphic sanctuary, site of the most famous ancient Greek oracle. Its rich collections are comprised primarily of architectural sculpture, statues and minor objects donated to the sanctuary. These reflect its religious, political and artistic activities from its early years in the eight century BC to its decline in Late Antiquity.

The museum is housed in a two-storey building with a total surface area of 2270 square metres, with fourteen exhibition rooms, 558 square metres of storerooms and conservation laboratories for pottery, metal objects and mosaics. A new lobby, cafeteria and gift shop were created during the museum’s latest refurbishment.

The museum is overseen by the Tenth Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities.

Author:Dr E. Partida, archaeοlogist

Υπουργείο Πολιτισμού

Related posts:

Comments