Post Tagged with: "Bosnians"

Ottoman Archives: There is no “Macedonian” Nation

Ottoman Archives: There is no “Macedonian” Nation

In the Turkish Institute of Ottoman Studies, there is a unique document which mentions all the non-muslim Nations during Ottoman era. Naturally the pseudomacedonians are nowhere to be found!!! http://www.osmanli.org.tr/dosyaara.php?bolum=4&id=264 «Gayr-ı Müslimlerin etnik olarak dağılımı ise şöyledir; Rumlar, Yunanlılar, Bulgarlar, Pomaklar, Sırplar, Hırvatlar, Karadağlılar, Bosnalılar, Arnavutlar, Macarlar, Polonyalılar, Çingeneler, Ermeniler, Gürcüler, Süryaniler, Kildaniler, Araplar (Maruni, Melkit vs), Yahudiler, Romenler, Türkler […]

Read more ›